marți, 7 august 2012

“Ca pe smochinul cel neroditor să nu mă tai, Mîntuitorule...”

            Ca pe smochinul cel neroditor să nu mă tai, Mîntuitorule...”. Am citit această cărțulie dintr-o răsuflare!!! De fapt, e o rugăciune, o rugăciune de de care în această dimineață chiar am avut nevoie.
            Despre ea autorul Augustin Zaboroșciuc spune: “Cele ce sunt expuse aici, încă din început am dorit să rămînă sub obroc, dar la insistența cuiva am hotărît să le tipărim nu ca pe o învățătură sau exemplu, ci să le lăsăm la judecata lui Dumnezeu și a cititorilor, nădăjduind în rugăciunile voastre pentru noi...”.

            Însemnări:
·         1.Această viață, Doamne, care mi-ai dat-o ca timp de răscumpărare și de pregătire pentru veșnicie, am cheltuit-o și o petrec în desfătări și griji lumești…
·         2.Ochii mei nu au lacrimi, Doamne, din pricina împietririi inimii și chiar dacă ar izvorî – nu ar fi în stare să stingă focul cel mistuitor care arde în mine…
·         3.Frică și cutremur simt și mă tem să nu mă înșel cînd gîndesc și spun așa ceva…
·        4. Eu fac un pas către Tine, Doamne, dar Tu o mie către mine. Eu mă străduiesc, duc luptă ca să Te iubesc din toată inima, dar Tu m-ai iubit cu dragoste desăvîrșită…
·         5.…Și n-ai coborît, Doamne…Iar eu uit permanent că de pe Cruce n-ai coborît, de pe Cruce Te-au scos…

Tînguire
Egumen Augustin Zaboroșciuc
Doresc să simt din nou prezența
Harului Divin,
Al inimii genunchi să-mi plec
Și Ție să mă-nchin.
Să strig din nou, a cîta oară,
O, Doamne, vino iar,
Să pun din nou același vot
La Sfîntul Tău Altar.
S-aud din nou un glas duios,
O, dulcele Tău glas:
Copilul Meu, pierdut ai fost,
Dar astăzi Te-am aflat.
S-alini din nou tristețea gra
A sufletului meu,
Să-mi plîng din nou cu lacrimi fuga,
De Tine, Domnul meu…
Anna Casian-Musteață

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu