miercuri, 8 august 2012

Prezentare de carte: “Arta secolului XX”            Pe data de 7 august la Biblioteca de Arte “Tudor Arghezi” a avut loc prezentarea cărții “Arta secolului XX”.
            Această lucrare este o enciclopedie care are  ca scop aprofundarea cunoştinţelor generale despre dezvoltarea artei plastice în perioada  secolului XX, fiind utilă atât cititorilor de rând, cât și specialiștilor în domeniu.

            “Ghidul dat cuprinde o caracteristică esenţială a particularităţilor şi însuşirilor, a ideilor  şi a schimbărilor noi, parvenite în rezultatul dezvoltării economoiei şi societăţii, a progresului tehnico-ştiinţific la această perioadă de timp, toate acestea reflectându-se în modul de gândire şi percepţie a oamenilor, şi în primul rând a artiştilor plastici” a menționat bibliotecara Anastasia Moldovanu  pe parcursul prezentării acestei cărți.
            Arta secolului XX” este o selecţie a tuturor curentelor şi tendinţelor în domeniul artelor plastic, toate aflându-se într-o evoluţie constantă: de la primii precursori ai artei moderne la neovangardă şi post-modernism.
            Cartea este deosebită prin faptul că textul e scris în 4 limbi, conține indici de referință, lucrarea-simbol al fiecărui deceniu din secolul XX, cronologia evenimentelor marcante a perioadei de referinţă din domeniul picturii şi lista cu explicaţie a termenilor de specialitate. Aici fiecărui curent îi este dată o caracteristică succintă, enumerându-se reprezentanții, lucrările importante și caracteristice timpului dat.
            Prezentarea cărţii a fost  şi mai continuă să fie făcută la solicitarea doritorilor, în cadrul diferitor evenimente culturale şi de instruire, realizate la Filiala de Arte a BM “B. P. Hasdeu”.


ANNA Casian – Musteață

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu