joi, 30 august 2012

“Atunci când Dumnezeu nu ne dă un lucru pe care îl cerem cu străduință, înseamnă că are El rațiunea Lui.”


            Să nu-l constrângem pe Dumnezeu cu rugăciunile noastre. Să nu cerem de la Dumnezeu să ne scape de ceva, de boală sau altele, sau să ne rezolve problemele noastre, ci să cerem de la El putere și întărire, ca să le răbdăm pe toate.
            Precum El bate cu noblețe la ușa sufletului nostru, tot astfel și noi să cerem cu noblețe ceea ce dorim, și dacă Dumnezeu nu ne răspunde, să contenim a mai cere.

            Atunci când Dumnezeu nu ne dă un lucru pe care îl cerem cu străduință, înseamnă că are El rațiunea Lui. Are și Dumnezeu tainele Lui. De vreme ce credem în buna Sa pronie, de vreme ce credem că El cunoaște toate ale vieții noastre și voiește totdeauna binele, de ce să nu arătăm încredere? Să ne rugăm simplu și lin, fără patimă și constrîngere.
Știm că trecut, prezent și viitor, toate sunt goale, descoperite și cunoscute înaintea lui Dumnezeu. Precum zice Apostolul Pavel, ... nu este nici o făptură ascunsă înaintea Lui, ci toate sunt goale și descoperite înaintea Lui (Evr. 4, 13).
Noi să nu stăruim; strădania aduce rău în loc de bine. Să nu căutăm cu tot dinadinsul a dobândi ceea ce cerem, ci să le lăsăm în voia lui Dumnezeu.
Căci cu cît vînăm lucrul pe care îl dorim, cu atît el se indepărtează. Așadar – răbdare, credință și liniște. Și chiar dacă noi uităm, Domnul nu uită niciodată și dacă este pentru binele nostru, ne va da ceea ce trebuie și când trebuie.”
(Ne vorbește Părintele Porfirie)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu