luni, 12 decembrie 2011

Replica primarului de Hînceşti la articolul “Primar cu limuzină la scară”, publicat în “Jurnal de Chişinău” AUDI Q7 - mărul discordiei la primăria Hînceşti


Cu cîteva zile în urmă, în ziarul „Jurnal de Chisinau” a fost publicat un articol despre primarul de Hînceşti, Alexandru Botnari. Punctul de divergenţă în jurul căruia au fost făcute mai multe afirmaţii şi aduse mai multe păreri a fost automobilul de serviciu al edilului, un Audi Q7. Lecturînd întreg materialul, am hotărît să-l intervievăm pe primar referitor la cele scrise, pentru a ne crea o imagine a realităţii.


 Este adevărat, că automobilul de marca Audi Q7 este cumpărat din veniturile incasate de la cetăţeni pentru apă, canalizare şi transportarea deşeurilor, după cum afirmă preşedintele raionului, Grigore Cobzac?


- Este absolut incorect! Pentru a face o astfel de afirmaţie este nevoie să intri în esenţa lucrurilor. Cinci ani, fiind în funcţie de primar al oraşului, m-am deplasat cu automobilul personal în teritoriu, pentru a soluţiona problemele publice şi chiar particulare ale cetăţenilor. Mai tîrziu, în baza deciziei Consiliului local, de achiziţionare a unui automobil, a fost cumpărată unitatea de transport de marcă Audi din economiile ÎM „Amen-Ver”. Această achiziţie a fost făcută în scopul de a transporta colaboratorii primăriei în scopuri de serviciu în ţară şi în afara acesteia. Astfel, de fiecare dată cînd lucrătorii administraţiei publice locale necesită o deplasare, aceştia beneficiază de automobilul de serviciu al primăriei.

- Este adevărat că întreţinerea automobilului Audi Q7 în anul 2009-2010 v-a costat 223 000 lei, factură pentru plata cărora aţi primit de la ÎM „Amen-Ver”?

- Costul maşinii este de 450 000 lei, echivalentul lor în Euro ar fi aproximativ 26 000 lei. Ceea ce se scrie în presă este informaţie eronată, întrucît 50 000 Euro este preţul pentru un automobil nou de acest fel. La momentul actual, dacă se va lua o decizie de a vinde această unitate de transport, vom avea doar de cîştigat, deoarece preţul acestor tipuri de automobile nu a scăzut. Cheltuielile care au fost suportate de administraţia locală pentru a întreţine automobilul nu au depăşit suma de 60 000 lei, dintre care 18 000 lei au fost bani plătiţi pentru obţinerea asigurării „Cartea Verde” a deplasărilor peste hotare, iar restul banilor au fost cheltuiţi pentru combustibil, pe parcursul a celor 3 ani, de cînd a fost procurată maşina. Curtea de Conturi şi alte organe de control nu au sesizat careva încălcări nici la etapa achiziţionării bunului şi nici pe durata întreţinerii acestuia. Aş putea aduce aici mai multe exemple în care mulţi primari şi-au achiziţionat automobile de serviciu, în valoare de aproximativ aceeaşi sumă de bani, fără a face eforturi măcar, pentru a atrage investiţii în localitatea lor.

- Aţi fost ironizat de membrii CC atunci cînd aţi explicat că automobilul este un instrument de atragere a investiţiilor în oraş. Cum comentaţi această atitudine?

- Nu este doar un instrument de atragere a investiţiilor, dar şi suport pentru implementarea proiectelor de infrastructură sau sociale. Este un mijloc de transport pentru delegaţiile în România, Ukraina, etc. a specialiştilor din primărie. Iar ironizarea cu „Volga” este inoportună, deoarece acel automobil de producere rusă consumă circa 18 litri pentru o sută de km parcurşi, spre deosebire de automobilul de serviciu al primăriei, care consumă 10 litri motorină.

- De ce anume automobil Q7?

- Pentru că acest automobil este un jeep, transport adecvat pentru drumurile grele de ţară. Transport pentru deplasări de lungă durată şi consum mediu.

- Comentaţi, va rog, transferul de bani în sumă de 4,9 mil. lei întreprinderii comunale „Amen-Ver” în anul 2009.

- Numai în anul 2009 cheltuielile pentru iliuminarea stradală au atins suma de 3 mil. lei, chletuieli în tot acest timp pentru salarizarea şi întreţinerea activelor la întreprindere au depăşit 1, 5 mil. lei. Se suportă cheltuieli majore şi pentru amenajarea oraşului, instalarea scaunelor, urnelor pentru gunoi, etc. În răspunsul pe care l-am oferit Curţii de Conturi am explicat detaliat şi am justificat fiecare leu cheltuit. În urma auditului financiar efectuat de CC, regularitatea activităţilor a fost demonstrată.

- Se menţionează despre achiziţionarea şi întreţinerea automobilului Audi Q7, la primăria Hînceşti, ca fiind o „slăbiciune” manifestată de către D-stră. Ştim cu toţii că mereu aţi avut în dotare maşini de lux personale, este acesta un factor determinant pentru cumpărarea acestui automobil?

- Toate maşinile de lux la volanul cărora am mers, mi-au aparţinut, automobilul Audi Q7 fiind unicul transport de serviciu pe care l-am cumpărat pentru primărie în toţi aceşti ani de administrare. Primăria Hînceşti are în dotare şi autocar Mercedes, care este oferit cetăţenilor spre beneficiu la fiecare ocazie ( înmormîntări, excursii, delegaţii, etc.). Nimeni nu întreabă de ce un autocar de lux?! Eu consider că trebuie să ofer confort cetăţenilor din oraşul pe care îl administrez deja de 9 ani. Aceste automobile sunt proprietate a oraşului şi nu a mea personală, deaceea toate aceste bunuri sunt pentru beneficiul cetăţenilor.

- Nu o dată aţi fost acuzat că aţi fost membru PCRM în perioada guvernării acestora! Este totuşi adevărat acest fapt?

- Sunt nişte aberaţii, care dau dovadă încă odată ca este o comandă politică. Îmi dau seama că cuiva îi stau ca un os în gît şi aş vrea să o spun cu cuvinte mai tari şi mai mari. Le rămîne să demonstreze ce au făcut ei pentru cetăţeni, ce fac la momentul actual şi ce vor face. Va veni ziua cînd fiecare va explica ce a făcut pentru dînsul şi ce a făcut pentru cetăţeni. Timp de 3 ani se fac discuţii pe tema acestui automobil, pe cînd tema principală de discuţie ar trebui să fie bunăstarea cetăţenilor noştri. Iar în replică, dlui Cobzac, aş putea aduce multe exemple despre unii membri ai PLDM, cine şi ce face în interese proprii. În toţi aceşti ani mi-a trebuit multă tărie de caracter ca să nu atrag atenţia la murdăriile şi bîrfele în adresa mea şi de multe ori îmi spun că nu voi mai tăcea, însă educaţia de la părinţi deţine supremaţie asupra emoţiilor mele şi ştiu că realizările şi părerile pînă la urmă le va judeca doar cetăţeanul. Dar pentru toate învinuirile şi mizeria din jurul meu, unul Dumnezeu îi va răsplăti pe toţi răuvoitorii mei.   
A subsemnat Corina MOROI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu