marți, 19 iunie 2012

"Cu drag" lansează noi cărți


          
            Mîine, 20 iunie 2012, la Biblioteca Alba Iulia, va avea loc lansarea cărților "Egipteanca" și  "Călăuza familiei", editate de către Editura creştină "Cu drag".
            Astfel, cei prezenți la lansare vor avea ocazia să afle în premieră despre romanul pentru tineri "Egipteanca", inspirat din viaţa Sfintei Maria Egipteanca, autorul căreia este ieromonahul Augustin Zaboroşciuc de la mănăstirea Curchi;  "Călăuza familiei" - un album genealogic în paginile căruia poți scrie istoria familiei și cartea "Pentru cei ce cred în Dumnezeu şi nu ştiu ce au de făcut cu credinţa lor mai departe", semnată de "Roaba lui Dumnezeu NIKA", tradusă din limba rusă. 

 1.La baza romanului "Egipteanca" s-a pus experienţa dureroasă şi chiar tragică a două suflete, care, pe căi diferite, au mers spre Dumnezeu – Cel în care fiecare dintre noi îşi găseşte pacea sufletului. Este dedicată tinerilor şi, desigur, sufletelor deznădăjduite ce lunecă deseori spre ,,Ţara Egiptului”, a păcatului. Această istorisire se deosebeşte de viaţa Sfintei Maria Egipteanca, scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Nu s-a urmărit să se facă o variantă mai modernă a operei hagiografice despre Sfânta Maria Egipteanca. Ci, văzând cele ce se întâmplă multor oameni, s-a făcut o paralelă, nădăjduind că în ea se vor regăsi multe ,,Marii” şi mulţi ,,părinţi Zosima”. 

 2. Albumul "Călăuza familiei" este conceput asemenea unei cronici a neamului, menită să însumeze cele mai valoroase informaţii despre strămoşi, dar şi să transmită gânduri utile urmaşilor. Astfel, acesta conţine cinci capitole: "Arborele genealogic. Tradiţii şi sărbători de familie", "Grijile zilnice şi banii familiei", "Sănătatea familiei", "Munca şi odihna" şi "Imaginea noastră". Elementul creştin este prezent permanent în lucrare prin îndemnul pe care-l face proprietarului să noteze date despre botezurile, cununiile şi înmormântările din familie, printre care şi biserica şi numele preotului care a săvârşit taina sau slujba prohodului. Părinţii pot nota rânduri despre educarea personalităţii copiilor prin excursiile, pelerinajele, îngrijirea bolnavilor sau a persoanelor de vârstă înaintată care s-au făcut împreună cu fiii şi fiicele de-a lungul copilăriei şi adolescenţei. Micile secrete ale reuşitei în gospodărie îşi găsesc şi ele loc în album, unde tatălui şi mamei li se dă sugestia să transmită copiilor idei despre organizarea bibliotecii, dar şi despre plantarea pomilor, a viţei-de-vie sau chiar despre îngrijirea izvoarelor. De asemenea, ei pot consemna gânduri utile în folosul urmaşilor, printre care experienţe valoroase din familie demne de urmat, dar şi un testament moral moştenitorilor. La finalul lucrării se găsesc anexe ce servesc drept îndrumare posesorilor. Albumul include şi patru planşe pentru completarea arborelui genealogic al părinţilor pe linie paternă şi maternă.La realizarea acestui proiect şi-au dat concursul diverşi specialişti şi oameni de cultură, în ideea ca materialul prezentat să se prezinte ca un ghid valoros pentru orice familie cu un înalt nivel de cultură. 

 3. Despre cartea "Pentru cei ce cred în Dumnezeu şi nu ştiu ce au de făcut cu credinţa lor mai departe" protoiereul Vladimir spune: Roaba lui Dumnezeu Nika şi scrierile ei sunt încă o confirmare a cuvintelor Mântuitorului către ucenicii săi: „Eu sunt Cu voi până la sfârşitul veacului.” Acest caz e un exemplu de lucrare a Duhului Sfânt ce se întâmplă cu creştinii care doresc să-L cunoască pe Dumnezeul lor, au încredere în El, nădăjduiesc în El şi Îl iubesc. În vara anului 2003, fiind în sfânta biserică, s-a apropiat de mine o femeie tânără, întrebându-mă ceva. Răspunzându-i, i-am pus şi eu o întrebare: „Cum te rogi dumneata?” „Mă rog aşa cum o fac toţi, dar, pe lângă aceasta, scriu ceea ce-mi vorbeşte „Glasul” şi repet rugăciunile pe care El mi le spune”, mi-a răspuns femeia, singură neînţelegând în acel moment, de ce îmi spune despre scrieri. Atunci am rugat-o să-mi aducă câteva din aceste manuscrise. Eram sigur că femeia e înşelată de un duh întunecat care îi vorbeşte în timpul rugăciunii. După ce am citit una dintre scrierile pe care mi le aduse n-am găsit nimic ce s-ar putea încadra clar în noţiunea de înşelare. Am sfătuit-o pe această femeie să se adreseze unui monah cu experienţă, pentru ca acesta să o îndrume. Au trecut câteva luni şi, în octombrie 2003, Providenţa divină ne-a adus în una din marile mănăstiri ale Rusiei, la duhovnicul acesteia, un stareţ cunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate. Bătrânul egumen-schimnic, având şi o experienţă duhovnicească de 7 ani la o mănăstire din muntele Athos, era hărăzit cu Milostivirea lui Dumnezeu. Îndrumarea stareţului nu a mirat-o pe acea femeie, ci i-a umplut sufletul de bucurie, pe când eu am rămas surprins: „Continuaţi să scrieţi şi împărţiţi oamenilor. Trăim timpuri când puţin se scrie cu şi prin Duhul Viu”. Cât despre teama mea că ar fi vorba de o înşelare la mijloc, stareţul a răspuns ferm: „Ce fel de înşelare, dacă aceste scrieri slăvesc pe Dumnezeu şi te trezesc spre rugăciune?” şi a binecuvântat să răspândim aceste scrieri.
 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu