vineri, 30 decembrie 2011

Biserica în vizorul mass-media

Matricea cercetării
Conceptul – Biserica (Comunitate religioasă de același cult. Aici ne referim la confesiunile înregistrate ca făcînd parte din Biserica Creştin-Ortodoxă:  Biserica Catolică,  Biserica de stil vechi și Biserica de stil nou,  şi nu la secte.)
Domeniul – Religia (Sistem de credințe și de practici privind sentimentul divinității și care îi unește, în aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți cei care aderă la acest sistem. În acest context ne referim la religia creştină-ortodoxă.)
Tema – Biserica în vizorul mass-media (Aici, îngustînd subiectul, atunci cînd spunem mass-media ne referim la TV.  O temă care nu este cercetată în Republica Moldova,  dar care prezintă interes pentru societate.)
Problema – În ţara noastră,  în toată mass-media,  de cele mai dese ori, se vorbeşte despre Biserică în aspecte negative – preoţi caterisiţi,  proteste,  preoţi implicaţi în diferite conflicte. Rareori sunt prezentate la TV reportaje despre un pelerinaj,  despre construcţia unei biserici, etc…Ba mai mult,  în presa noastră nu există nici rubrici dedicate Bisericii, indiferent despre care biserică vorbim.  În acest sens, scopul  este acela de a vedea dacă este adevărat că TV-ul prezintă subiectele cu referire la Biserică și preoți în aspecte negative pentru a atrage spectatorii și de a studia impactul acestor mesaje pentru oamenii de rînd. Atunci cînd spunem oameni de rând avem în vedere oamenii simpli, creștini, enoriași ai bisericilor din Moldova.
Ipoteza – Este adevărat faptul că mass-media are ca scop prezentarea Bisericii în aspecte negative? (Acest fapt fiind observat atît pe parcursul urmăririi a mai multor buletine de ştiri, cît şi în urma citirii ziarelor.)
Selectarea metodei şi aplicarea ei
– 1. Pentru început, voi monitoriza pe o perioadă de două luni (noiembrie – decembrie) buletinele de ştiri de la posturile TV PublikaTV,  JurnalTV,  ProTV,  Moldova1, Prime,  NIT  pentru a vedea dacă ipoteza este adevărată sau falsă, pentru a urmări cîte știri pe săptămînă sunt difuzate  la acest subiect.
2. Ca metodă voi utiliza:
•    observaţia proprie – metoda cantitativă (pe care o voi aplica în munca preliminară, inainte de alcătuirea chestionarului). Într-un tabel voi face însemnări în urma monitorizării posturilor TV, conform următoarelor criterii:
a. Genul materialului (știre, reportaj)
b. Durata
c. Actorii implicați (preoți, Biserica, Mitropolie, Organizații)
d. Poziția în cadrul buletinului de știri (la începutul lui, la mijloc, la final, în cardul știrilor pe scurt)
e. Caracterul subiectului (informativ, analitic)
f. Natura subiectului (sonflictual, nonconflictual)
g.Numărul surselor
La final voi face o concluzie pentru fiecare post TV aparte, pentru a vedea dacă ipoteza lansata este adevărată su falsă.
•    interviul – metodă cantitativă – chestionarul - pe un eşantion de 50 de persoane, enoriași ai mai multor biserici din Republica Moldova, inclusiv și preoți.  Scopul chestionarului este de a afla dacă știrile despre preoți și/sau Biserică îi afectează în vre-un fel pe oameni. Întrebările sunt simple, primele 3 întrebări sunt de ordin general, următoarele sunt la temă.
•    Interviul în stradă – pentru a afla părerea trecătorilor vizavi de relația mass-media – Biserică.


Presa are un rol hotărâtor în societate. Pe lângă faptul că este cea care controlează informaţia, făcând-o publică, presa este şi cea care creează imagine. Majoritatea oamenilor de rând îşi formează o părere despre anumiţi oameni ori despre anumite instituţii doar din ceea ce văd la televizor, aud la radio sau citesc în ziare.
Trăim într-o lume controversată unde valorile principale și etice ale unei societăți se răsfrâng asupra populației. Biserica și mass-media reprezintă, conform Barometrului de Opinie Publică din noiembrie 2011, instituțiile în care oamenii au cea mai mare încredere, fiind deci și valorile cele mai importante ale societății moldovenești. Ceea ce se revarsă asupra populației este credința și informația.  De unde provine credința? Răspunsul e unul simplu - din nevoia de a crede într-o forță mult mai presus decât cea a omului. Dacă credința este ceea ce ne face să mergem mai departe și să trecem cu ușurință peste panorama degradantă a societății din ziua de azi, informația, mai bine zis mass-media, este cea care ne face și ne spune ce să credem. Apelând la manipulare, omul devine  slab în fața presei atât scrise, cât și nescrise, mass-media fiind un exponent important al unei societăți controversate,  iar pe de altă parte, se simte nevoia folosirii de către Biserică a mijloacelor de comunicare în masă ca modalități reale eficiente de propovăduire și de apărare a învățăturii de credință.
Biserica niciodată nu a scăpat de ochii vigilenţi ai jurnaliştilor, mai mult sau mai puţin binevoitori. Ceea ce se întâmplă în Biserică constituie, de multe ori, subiectul emisiunilor cu audienţă maximă ori ocupă primul loc în topul știrilor. Despre modul în care mass-media reflectă viaţa Bisericii, despre cât de obiectivi sunt cei care dufuzează materiale despre Biserică, se vorbește puțin, ba chiar nu există în Republica Moldova nici o cercetare, dar acest subiect nu  este cu nimic mai neinteresant decît studiile cu referire la persoanele cu dezabilități, rromi, evrei, etc…
Posturile de televiziune din R. Moldova acordă un volum redus de emisie subiectelor pozitive cu referinţă la Biserică și preoți, aceștia făcînd parte din Biserică. Mai mult, prin materialele difuzate,  posturile TV promovează imaginea stereotipică a preoților, prezentându-i drept persoane care nu își exercită meseria corect, care consumă alcool, violează, bat femei. Criticii Bisericii, în mod deosebit presa, caută deseori să asocieze această instituție cu ceea ce a fost cândva în societatea totalitară Partidul Comunist.  Biserica pentru ei nu este decât un mecanism de inginerie socială, care are trebuie să instituie pe pământ modelul societății descrise de Karl Marx. Se prea poate că acest handicap și această atitudine față de instituția eclesiastică să aibă rădăcini în stereotipurile educate în societatea sovietică, în incapacitatea unei mentalități formate în spiritul materialismului istoric de a înțelege sensul unei instituții divino-umane. De aici pornesc și criticile. Bisericii i se reproșează faptul că nu își îndeplinește sârguincios rolul de acest mecanism de inginerie socială. Aparent, suntem martori unei schizofrenii – ierarhii sunt învinuiți de lipsa unei verticalități și atitudini politice în perioada instituirii regimurilor totalitare, dar în același timp sunt atacați când reprezentanții bisericii aprobă sau dezaprobă unele acțiuni politice. Bisericii i se reproșează că nu desfășoară acțiuni de întrajutorare a celor săraci, iar atunci când o face, este suspectată de atentare la “caracterul laic al societății”. Biserica este învinuită fals că s-ar opune progresului tehnologic, dar este ironizată când aprobă și utilizează noile tehnologii informaționale (se uită că pe parcursul a două milenii, Biserica a fost cea mai progresistă instituție în ceea ce presupune implementarea noilor tehnologii).
Toate aceste concluzii sunt rezultatul cercetării Biserica în vizorul mass-media. Fiind cointeresată de modul de abordare a subiectelor cu referire la Biserică și preoți, am lansat această cercetare.  Ca metodă de cercetare am utilizat observația proprie, chestionarul și interviu în stradă.
Despre observaţie, M. Singletary afirma că este „cea mai pură formă de cercetare calitativă, pentru că ea apare în localizările naturale şi îi cere cercetătorului să facă şi să înţeleagă lucrurile aşa cum le face participantul la cercetare”. Observaţia este „metoda ştiinţifică de colectare a datelor cu ajutorul simţurilor (văz, auz, miros) în vederea interferenţelor sociologice şi psihologice pentru a verifica ipotezele sau pentru a descrie sistematic şi obiectiv mediul înconjurător, oamenii şi relaţiile interpersonale, comportamentele individuale şi colective, acţiunile şi activităţile, comportamentul verbal, obiectele fizice, produsele activităţilor creatoare ale persoanelor şi grupurile umane”.  Această metodă mi-a permis să obțin date care confirmă ipoteza lansată la începutul cercetării, aceea precum că mass-media are ca scop prezentarea Bisericii în aspecte negative. Datorită acestei metode am obținut informații cu valoare de fapte, informații diverse, bogate și nuanțate.  În acest sens, cercetarea a constat în monitorizarea a șase posturi de televiziune – PublikaTV,  JurnalTV,  ProTV,  Moldova1, Prime,  NIT,  în perioada 1 – 30 noiembrie  2011.  Au fost analizate știrile difuzate la aceste posture TV în dependență de următoarele criterii:
a. Genul materialului (știre, reportaj)
b. Titlul știrii
c. Actorii implicați (preoți, Biserica, Mitropolie, Organizații)
d. Poziția în cadrul buletinului de știri (la începutul lui, la mijloc, la final, în cardul știrilor pe scurt)
e. Caracterul subiectului (informativ, analitic)
f. Natura subiectului (sonflictual, nonconflictual)
g.Numărul surselor.
În urma acestei observații am obținut următoarele rezultate:
    Cele mai multe știri cu referire le Biserică, preoți, au fost difuzate de postul ProTV – 13 știri, dintre care 9 pozitive și  4 negative.  Urmează Moldova 1 cu 8 știri, dintre care - 8 știri pozitive și 0 știri negative. PublikaTV a difuzat pe parcursul lunii noiembrie 2 știri – una pozitivă și alta negativă. Postul de televiziune PrimeTV de asemenea a difuzat 2 știri – una pozitivă și una negativă. La JurnalTV a fost difuzată doar o singură știre, negativă. (Anexa 1, 2, 2, 4, 5)
    Analizînd dupa criteriul Genul materialului – majoritatea au fost știri, excepție făcînd ProTV cu 2 reportaje, Moldova 1 – 2 reportaje și PrimeTV – 1 reportaj. (Anexa 1, 2, 4)
    Conform Caracterului subiectului – toate știrile au caracter informativ. (Anexa 1, 2, 3, 4, 5)
    După  Natura subiectului – la ProTV 8 știri din 13 sunt conflictuale, La PrimeTV și PublikaTV – 1 din 2 știri are natură conflictuală,  la JurnalTV – 1 din 1 știre a fost conflictuală. (Anexa 1, 3, 4, 5)
    La postul NIT, în această perioadă, nu a fost difuzată nici o știre cu referire la Biserică sau preoți.
•    Chestionarul este o subcategorie a anchetei și este realizat pentru a aduna date statistice despre indivizi. Această tehnică se folosește pentru cercetarea problemelor de interes public. Chestionarul  are ca scop cunoasterea preferintelor exprimate de un numar semnificativ de persoane, referitoare la o problema de importanta generala.   Astfel, am realizat 50 de chestionare, on-line, expediate și primate prin email de la mai mulți enoriași ai mai multor biserici din țară, de diferite vîrste, cu ocupații diferite.  Prin intermediul  chestionarului am dorit să aflu care este părerea oamenilor vizavi de știrile despre Biserică și preoți difuzate la posturile TV din Republica Moldova și de a afla dacă știrile despre preoți și/sau Biserică îi afectează în vre-un fel pe oameni. Chestionarul este compus din 10 întrebări simple, primele 3 întrebări sunt de ordin general, următoarele sunt la temă.
În urma analizării rezultatelor acestor chestionare s-au obținut următoarele rezultate:
1.    La prima întrebare (Urmăriți buletinele de știri la PublikaTV, ProTV, JurnalTV, Moldova1, Prime, NIT?) 30% au declarat că urmăresc la ProTV, 20 % - PublikaTV, 13% - JurnalTV,  10% - Moldova1 și PrimeTV, 7% - NIT, alte 7 % - au ales altă opțiune și 3% - nu urmăresc nici un post TV din cele enumerate.
2.    La întrebarea Cît de des urmăriți buletinele de știri: 64% au răspuns că urmăresc în fiecare zi, 23% - Ocazional, 7% - Nu urmăresc, 3% - În fiecare zi și alte 3% - Deseori.
3.    La cea de-a treia întrebare din chestionar (Sunteți afectat/ă de ceea ce priviți la buletinele de știri?): 50% au răspuns – În mare parte da, 27% - În mare parte nu, 17% - Rareori, 6% - Deseori, 0% - Altă opțiune.
4.    La întrebarea Cît de des ați auzit la buletinele de știri vorbindu-se despre Biserică, preoți? – 80% - De mai multe ori, 10% - Niciodată, 7% - Altă opțiune, 3% - O singură dată.
5.    La întrebarea Ați observat că știrile despre Biserică, preoți, sunt pozitive? – 50% - Uneori, 17% - Nu și Da, 7% - Altă opțiune, 6% - Niciodată, 3% - Nu știu.
6.    La cea de-a șasea întrebare Ați observat în știrile despre Biserică, preoți, vre-o tentă negativă?) – 60% au răspuns Da,  27% - Uneori, 4% - Nu, 3% - Niciodată, Nu știu și Altă opțiune.
7.    La întrebarea Pentru dvs știrile despre Biserică, preoți, sunt utile? – 57% - În mare parte da,  20% - În mare parte nu, 13% – Da, 7% - Altă opțiune, 3% - Deloc, 0% - Nu.
8.    La întrebarea Credeți că televiziunile procedează correct difuzînd astfel de știri – positive și negative? S-a obținut următorul rezultat:  40% - În mare parte da, 33% - Da, 10% - Nu știu, 7% - În mare parte nu și Altă opțiune, 3% - Nu.
9.    La a noua întrebare Din ce motive credeți că televiziunile difuzează știri pozitive despre preoți, Biserică? Răspunsurile au fost diverse, după cum urmează: . Pentru că trebuie și ca să aibă imagine de televiziuni morale., . Televiziunea vrea să arate lucrurile bune pe care le fac preoții și biserica, nu numai de ceea ce e rău. Uneori și ce e bun se scoate la iveală, pentru a atrage încrederea oamenilor în credință și în lucrurile sfinte., .  Mi-e foarte greu sa mă expun., . Nu răspund., . Nu răspund., . Fie pentru a informa publicul despre o sarbatoare care se apropie, fie pentru a face imagine unor persoane publice, care au ajutat sau au pasit pragul unui locas de cult. Sau pur si simplu, pentru a avea un material din domeniul cultural in buletinul de stiri., . Televiziunile difuzeaza stiri pozitive despre preoti, Biserica...trebuie sa recunosc ca nu urmaresc stirile ca sa aflu ceva despre Biserica...Nu ma intereseaza subiectul...., . Dacă ar fi așa – dar din păcate avem doar tentă negativă., . Nu am vazut stiri de genul acesta in ultimul timp, nu ma pot da cu parerea., . Tv trebuie să difuzeze fapte, nu nişte sentimente., . Pentru a recultiva în rîndul creștinilor dragostea, simțul față de cultul bisericesc, dar și a readuce enoriașii în fața Domnului, sporind astfel puterea credinței și sentimentul spiritual., . Pentru a arata ca si biserica face parte din societate., . Nu prea difuzeaza fiindca m-m are misiunea de a arata negativul, pozitivul il vedem si noi, cetatenii., . Poate din motive de promovare a religiei- dar aici chiar nu este treaba televiziunii. Cred ca despre biserica de bine treb de vorbit la tv doar în cazuri informative, în post, la sarbatori., . Nu răspund., .Se creaza impresia ca este implicat cineva care este foarte departe in general de ceea ce tine cuvintul  Biserică şi tot ce este legat de ea, dar ar fi normal ca sa fie invers., . Nu răspund., . Pentru consolidarea relatiei biserica-societate., Pentru a motiva tinerii sa mearga la biserica., . Pentru a reflecta viata religioasa, a ne vorbi despre traditiile sau sarbatorile religioase. Cat si pentru a crea o imagine preotilor sau Bisericii., . Nu au alte stiri., . Știrile pozitive despre Biserică apar doar în ajun de Sărbători, din punctul meu de vedere., . Pentru categoria populatiei care merge la biserica, pentru a fi informata despre evenimentele bisericesti, sarbatori si anumite slujbe sau ocazii deosebite., . Nu stiu., . Pentru a manipula., . Tot ce-i pozitiv, e bine., Consider că televiziunile difuzează știri despre preoți, Biserică atunci când acestea sunt actuale și au un interes major pentru societate. Nu cred că cei de la televiziune îi conferă tenta pozitivă sau negativă unei știri. Ei trebuie să mediatizeze evenimentul obiectiv, fie el negativ sau pozitiv., . Probabil pentru că biserica este un locaș sfînt, iar a vorbi despre ea urît este un păcat. Totuși, se întîmplă multe lucruri care pun o pată mîrșavă pe numele bisericii. Acestea ar fi relațiile sexuale ale unor slujitori divini cu băieți sau fete sau faptul că conduc mașina în stare de ebrietate și nu în ultimul rînd că nu își îndeplinesc cu sfințenie datoria față de biserică și Dumnezeu, și anume să fie smeriți, să fie un exemplu pentru credincioși, dar nu să manifeste un comportament indecent., În general tind să cred și să susțin că televiziunea ar trebui să difuzeze absolut tot ce ar interesa cetățenii. Absolut tot ce ar putea să-i privească pe aceștia. Iar dacă se întâmplă ceva în cadrul unei biserici (ceva, am în vedere ce ar putea să le strice ’’reputația’’, oricum ar trebui să  știm despre asta). Alta e problema că de multe ori televiziunile exagerează, dar acesta e un alt capitol., . De obicei stirile pozitive despre preoti si biserica apar cu acazia sarbatorilor bisericesti. In opina mea, aceastea sunt stiri „de umplutura”( in font nimic nou, dar cit de cit util)., . Din cauza ca multi oameni iau un drum gresit si uita sa mai creada, nu mai au speranta, si poate ca stirile pozitive i-ar intoarce inapoi, in Casa Domnului.

10.    La cea de-a zecea întrebare Din ce motive credeți că televiziunile difuzează știri negative despre preoți, Biserică? – răspunsurile au fost următoarele: Pentru că asta crește raitingul televiziunii., . În orice domeniu sunt indivizi care știrbesc imaginea în societate. Televiziunea urmărește ascunderea dreptății., .  Probabil e din cauza concurenței dintre diferite posturi de televiziune de a difuza știri în premieră, pentru a cîștiga un public cît mai larg. În ultimul timp am fost martoră la mai multe știri de acest gen, denegrarea preoților, a bisericii, prin îndepărtarea, uitarea, descurajarea omului față de cele sfinte. Astfel, mass-media prin  mesaje de acest gen nu face altceva, decît îndepărtează și mai mult omul de locașul sfînt și de cei care sunt intermediari între noi și Dumnezeu., . Marea majoritate a subiectelor despre biserică şi preoţi au o tentă negativă ( excepţie fiind doar ştirile care anunţă începutul şi sfîrşitul postului sau a unei sărbători importante). Asta deoarece televiziunile sunt interesate de tot  ceea ce înseamnă senzaţional. Un subiect despre predica unui preot sau despre activitatea unei mănăstiri nu ridică raitingul postului de televiziune, iar o ştire despre un preot pedofil va stîrni ineresul tuturor. Deci, televiziunile difuzează subiecte negative despre proeţi şi Biserică deoarece acestea au tentă de senzaţional, iar senzaţionalul ridică raitingul., . Nu raspund., . Pentru a face spectacol si a atrage cit mai mult public, astfel televiziunea sporindu-si reitingul la vizualizari., . In ultima vreme Biserica si-a pierdut din credibilitate datorita abaterii ei de la scopul initial si implicarea in diferite domenii ale vietii administrative ale statului, printre care si politica. Biserica nu mai este acel model cultural de care are nevoie societatea, iar preotii care o reprezinta au ajuns sa fie persoane cu valori, personalitati si activitati indoielnice., . Fiecare tinde spre cât mai multe vizionări, din acest motiv ilucidează problema unde este mai multă vâlvă și scandal, mai ca atât la noi oamenii nu sunt corect duhovnicește educați și se prind pe asemenea șmecherii., . Pentru raiting., . Nu ştiu., . Uneori chiar și în rîndul preoților există anumite negativități, iar aceste știri ar demonstra că nu patimile preoților ar trebui să influiențeze asupra propriei credințe fiindcă sunt și ei oameni, însoțiți de păcate necondiționate., . Din setea de senzational, Fiindca ei nu sunt oameni de rand- ei sunt intermediarii dintre noi si Dumnezeu, ei nu trebuie sa afaca pacate mari. Si apoi cazurile cu molestarea, cazuri de mita, cheltuieli mari ale bisericii și alte lucruri care, eu cred ca o biserica nu ar trebui sa le faca. Noi crestinii care credem in biserica trebuie sa cunoastem toate acestea., . Nu raspund., . Am menţionat şi mai meţionez că sunt foarte departe de Biserică şi incearcă sa dee o explicatie care in final se primeste gresita si negativă., . Pentru a face spectacol si a atrage cit mai mult public, astfel televiziunea sporindu-si reitingul la vizualizari., . Ca să denigreze imaginea Bisericii., . Stirile negative despre biserica sau preoti se difuzeaza de regula in cazul unor evenimente/intimplari cu  tenta negativa, in care rolul central le revine acestora., .Pentru a demostra ca nu toti oamenii biserici sint atit de „sfinti” precum credem noi, dar si pentru a demostra ca uneori oamenii bisericii isi folosesc titlul pentru a face bani „murdari”., . Consider ca stirile cu tenta negativa sunt mai mult nu despre preoti sau Biserica, ci despre o problema, situatie etc. Biserica vine in contradictie sau isi exprima protestul si nemultumirea., . Alearga dupa senzatii., . În goana după senzație, și Biserica devine o victimă a știrilor de televiziune, care caută să găsească mereu ceva care ar stârni discuții., . Pentru a informa populatia despre faradelegile comise de anumiti preoti, pentru a pune in garda societatea civila, de a o informa si preintampina ca sa fie atenta cu ce fel de preoti contacteaza., . Nu stiu., . Pentru a manipula., . Din necredință., . Consider că televiziunile difuzează știri despre preoți, Biserică atunci când acestea sunt actuale și au un interes major pentru societate. Nu cred că cei de la televiziune îi conferă tenta pozitivă sau negativă unei știri. Ei trebuie să mediatizeze evenimentul obiectiv, fie el negativ sau pozitiv., . Pentru că asta e realitatea, nimeni nu este sfînt în purul sens al cuvîntului. Fiecare din noi păcătuiește, face lucruri urîte și din păcate nici chiar biserica nu este ocolită de astfel de incidente., . Nu stiu., . Pentru a avea in emisie stiri ce contin scandal, astfel sporind audienta.,  . Deseori auzim, citim stiri negative despre biserica si multi oameni isi pierd treptat increderea in Biserica. Preotul e doar un model de bunatate, bunacuviinta si evlavie, dar de cele mai multe ori raminem dezamagiti de comportamentul lor.
•    Interviul pe stradă -  a fost utilizat pentru a afla părerea oamenilor simpli, părerea trecătorilor, despre relația mass-media – Biserică. Am realizat interviuri cu  11 persoane care au răspuns următoarele: Bogdan, 20 de ani, student: Sincer, nu mă interesează ceea ce se spune în presă despre Biserică. Sunt prea mulţi mincinoşi în presă ca să am încredere în ceea ce spun. Aşa că nu m-ar mira ca şi în cazul acesta să existe anumite lucruri necurate. Eu nu urmăresc nici măcar ştirile de la televizor, pentru că simt cum sunt manipulat, simt cum oamenii de acolo încearcă să-mi inspire ceea ce cred sau ceea ce vor ei să-mi spună. De aceea, nici Biserica nu cred că scapă de aceste manevre.
Mihai Croitoru, 71 de ani, pensionar, fost profesor: Consider că, în general, în mass-media, predomină subiectivismul. De aceea, nici Biserica, instituţia cea mai credibilă de la noi, nu scapă de aceste simpatii faţă de anumite persoane şi nici de urmărirea unor interese ascunse de ochii şi urechile noastre. Cred că emisiunile în care se discută despre Biserica Ortodoxă din Moldova sunt făcute după anumite preferinţe personale. Cred că ar trebui ca cei care fac emisiunile de la televizor sau de la radio ori scriu prin ziare să spună lucrurilor pe nume, fără să înflorească. Cu alte cuvinte, trebuie să spună adevărul, mai ales în probleme delicate, cum sunt cele ale Bisericii. Cu toate acestea, se vede că unii dintre jurnalişti mai au un anumit respect pentru feţele bisericeşti şi parcă îşi schimbă puţin atitudinea în prezenţa lor. Dar asta nu-i opreşte, de cele mai multe ori, să inventeze tot felul de lucruri şi să exagereze lucrurile, trăgând concluzii eronate.
Tatiana Izbaș, 50 de ani, casnică: Nu pot să mă exprim în această problemă, pentru că nu prea sunt atentă la ceea ce se spune în presă despre Biserică. Nu mă interesează astfel de subiecte, pentru că nu sunt o persoană prea credincioasă. Dar dacă ar fi să mă iau după ceea ce observ, în general, în presa noastră, cred că interesele au prioritate, chiar dacă este vorba despre Biserică.
Constantin Macovei, 60 de ani, pensionar, fost profesor: Din presă eu văd o imagine pozitivă a Bisericii. Şi la asta a contribuit din plin ceea ce am văzut la televizor. Sunt multe emisiuni religioase deosebit de frumoase. Cred că jurnaliştii arată imaginea reală a Bisericii. Am văzut că jurnaliştii adevăraţi nu vorbesc din auzite. Merg la faţa locului, cercetează în amănunt şi spun ceea ce au găsit. Am văzut multe reportaje frumoase la diferite mănăstiri și biserici din Moldova şi mi-au plăcut.  Cât despre scandalurile legate de Biserică, nu pot spune decât că sunt răutăcioase şi, de cele mai multe ori, nerealiste. Sunt mulţi care încearcă să ascundă adevărul, care vor să scoată în evidenţă lucrurile negative. Însă, Biserica are o imagine bună, la aceasta contribuind şi presa. Cred că presa ar putea face mai mult. Dacă s-ar face mai multe emisiuni de educaţie religioasă, cred că lumea ar fi mai credincioasă, mai bună. În mulţimea de emisiuni şi de ştiri care nu fac altceva decât să ne zăpăcească, cred că emisiunile de educaţie religioasă ar schimba lucrurile în mai bine.
Valentina Oțel, 25 de ani, economist: Viaţa Bisericii nu este reflectată în mass-media aşa cum ar trebui. Nu ştiu emisiuni în care să văd activităţile Bisericii, în care să văd ceea ce se întâmplă în comunităţile creştine. În afară de reportajele despre biserici și mănăstiri, în care se scoate în evidenţă frumuseţea locurilor şi a lăcaşurilor istorice, nu văd altceva. Există foarte multe biserici în care se întâmplă lucruri frumoase. Dar dacă e rost de un scandal, se umplu ziarele şi se fac zeci de emisiuni de scandal legate de subiecte care nici măcar nu sunt tratate obiectiv. Nu, viaţa Bisericii nu este reflectată în mass-media aşa cum ar trebui. O instituţie aşa de importantă ca Biserica ar trebui să fie tratată cu aceeaşi importanţă şi cu aceeaşi seriozitate ca şi alte instituţii. Presa nu ştie ce efecte benefice au emisiunile religioase. În plus, scandalurile trebuie tratate cu multă tenacitate. Sunt multe lucruri nespuse. Cred că populaţia are dreptul de a şti ce se întâmplă în Biserică.
Ion Rotaru, 28 de ani, constructor: Am fost plecat cinci ani din ţară şi nu vă pot spune prea multe. Dar din ce am văzut în ultimul timp, nu cred că este adevărata faţă a Bisericii. În ultimul timp nu s-a făcut altceva decât să se caute tot felul de scandaluri. Cred că presa ar trebui să lase în pace Biserica, să-şi vadă de treaba ei. Credeţi că rezolvă ceva presa dacă naşte scandaluri peste scandaluri? Şi asta e valabil pentru toate instituţiile. M-a dezgustat ceea ce am văzut în presă recent. Nu ştiu dacă vreo televiziune arată, de exemplu, câţi oameni vin să se închine la sfinte moaște sau la icoanele care se aduc în țată. În schimb, presa n-a făcut altceva decât să caute noduri în papură preoţilor de la conducerea Bisericii. Sunt multe lucruri de spus despre Biserică, iar ei se scaldă în nişte nimicuri de doi lei, dar care prind la populație.
Dan, 22 de ani, student: Este o imagine negativă a Bisericii. Nici măcar nu pot spune că mass-media reflectă viaţa Bisericii. N-am văzut în presă emisiuni despre toate categoriile de membri ai Bisericii. Dacă există emisiuni cu preoţii mai cunoscuţi, asta nu înseamnă că aflăm lucruri din viaţa Bisericii. Există şi credincioşi, există şi preoţi de rând. Despre ei nu se scrie şi nici nu se vorbeşte prea mult în presă. Aşa că nu ştiu cum se reflectă viaţa Bisericii. Mulţi jurnalişti confundă reprezentanţii Bisericii cu instituţia însăşi. Şi de aceea fac emisiuni de scandal în care sunt implicaţi preoţii.  Există foarte mulţi preoţi cumsecade. Despre ei nu se spune nimic. Dar şi despre creştini, despre popor nu se spun prea multe. Biserica are, deci, o imagine incompletă şi chiar negativă, dacă ne gândim la unele scandaluri. Şi asta mai ales datorită presei.
Elena, 46 de ani, muncitoare: În Biserică se întâmplă multe lucruri care nu trebuie să ajungă la public. Sunt multe lucruri care smintesc pe creştini. Dar presa ştie foarte bine lucrurile astea şi de aceea profită de asta, pentru a face emisiuni cât mai spectaculoase. Cred că presa ar trebui să se domolească puţin. Nu ne putem juca cu nişte lucruri atât de serioase cum sunt cele legate de problemele Bisericii. Să facă emisiuni despre biserici, despre activităţile din parohii, dar când vine vorba de anumite lucruri care ţin de preoţi, nu cred că ar trebui să se bage. Strică imaginea Bisericii. Ştiţi, noi suntem conştienţi că şi în Biserică se întâmplă lucruri mai puţin „ortodoxe“, dar singurul lucru care ne-a mai rămas este încrederea în Biserică şi credinţa în Dumnezeu. Dacă le pierdem şi pe astea, nu ştiu ce ne facem. Aşa că mai bine să nu ştim lucrurile negative din Biserică.
Florentina, 20 de ani, studentă: Din ceea ce aflu din presă nu mi-am făcut o imagine despre Biserică. Nu putem amesteca spiritualitatea cu viaţa cotidiană. Nu cred că presa este cea care trebuie să formeze imaginea Bisericii. Orice instituţie respectabilă se face cunoscută prin alte mijloace, iar în cazul Bisericii - prin preoţi. Desigur, presa trebuie să scoată la suprafaţă lucrurile murdare, pentru ca noi să le condamnăm şi să le eliminăm. Cred că ăsta ar fi rolul presei. Nu cred că trebuie muşamalizate anumite lucruri. Dar nici să facem scandaluri din ele. Toţi suntem oameni şi greşim, dar nu trebuie să ascundem ceea ce fac alţii.
Constantin, 49 de ani, inginer: Presa face un lucru foarte bun prin emisiunile despre Biserică. Pe noi, muritorii de rând, ne interesează ce se întâmplă acolo sus, în conducerea Bisericii. Ne interesează ce fel de oameni sunt cei care conduc o astfel de instituţie importantă cum este Biserica, din care facem parte şi noi. De aceea, cred că sunt binevenite emisiunile sau articolele în care populaţia este informată despre anumite persoane din fruntea Bisericii. Evident, se scriu şi multe lucruri urâte, neadevărate, dar cred că un om cu mintea deschisă are capacitatea să distingă lucrurile reale de minciuni.
Mihaela, 22 de ani, studentă: Presa nu trebuie să reflecte viaţa Bisericii. Presa oferă informaţii. De la ştiri eu nu-mi formez o imagine despre ceva anume. Doar mă informez. Cred că Biserica îşi face imaginea prin ceea ce face în societate. Este adevărat că presa poate afecta imaginea ei. Şi asta tocmai pentru că nu arată viaţa ei, ceea ce se întâmplă, bune şi rele, ci numai pe cele rele. Oricum, din mass-media aflăm multe lucruri care ne interesează, dar care nu reflectă în totalitate ceea ce se întâmplă cu adevărat. În cazul Bisericii, cred că această instituţie are mijloacele ei de informare, prin care să arate ceea ce face, prin care să se apere de anumite acuzaţii.
În urma analizării rezultatelor sondajelor, a interviurilor în stradă și a observației proprii s-a ajuns la următoarea concluzie: mass-media are o strategie intenționată de discreditare a autorității Bisericii. Indiferent de ce ar face, bine sau rău, Biserica a fost și este lovită continuu, pentru că este incomodă. Mai exact, Biserica este incomodă pentru acele instituții care în sondajele de opinii se află  pe locurile inferioare. Prezența Bisericii în vârful topului este ca sarea în ochi celor care visează instituirea unui Sistem totalitar de control al opiniei publice.
Adevărul trist este că ierarhii din Republica Moldova sunt destul de stângaci în ceea ce privește relațiile cu presa, fapt din care profită și speculează din plin meșterii în comunicare cu publicul. În ciuda acestui fapt, constatăm că în mod surprinzător, Biserica continuă să fie instituție cu cea mai mare autoritate. Nici chiar tertipurile mârșave și arme de manipulare în masă nu sunt în stare să zdruncine ceea ce este pur, firesc și sincer.
Conștientizăm în lumea mediatică, lupta pentru sufletele oamenilor are loc între două autorități: moderatoarele frigide de pe ecranul televizorului, pe de o parte și Hristos împreună cu Biserica pe de altă parte. Indiferent de scenariile care se coc în laboratoarele “societății civile”, poporul nostru simte instinctual unde este adevărul și cine va ieși biruitor în această luptă – nu prezentatorul TV, politicianul sau noul brand de lenjerie intimă, ci Hristos Pantocrator. Orice arme nu s-ar utiliza împotriva noastră, creștinii sunt condamnați să fie victorioși.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu