miercuri, 14 martie 2012

Oprește-ți limba ta de la rău! Înjurăturile stimulează procesul de îmbătrînire!


Orice tînăr, orice om, trebuie să-și întipărească adînc în inimă cuvintele Psalmistului David: Oprește-ți limba ta de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug...
Cuvîntul este darul lui Dumnezeu. Pe Mîntuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, îl numim Cuvîntul lui Dumnezeu. Cu cuvîntul, Dumnezeu a creat această lume frumoasă. Cuvîntul Ziditorului a chemat la viață Frumusețea. Iar omul, cu cuvintele sale murdare, cît și cu alte păcate , spurcă această frumusețe, distruge pacea și dragostea.
Păcatul înjurăturilor este o moștenire păgînească. Rădăcinile lui se trag din cultele demonice orientale, provenind din adîncurile Satanei (Apoc. 2, 24).
Lăsîndu-ne pradă cuvintelor murdare și putrede, cădem în cel mai adînc întuneric al păcatului. Atunci cînd omul înjură, el nu doar își spurcă buzele sale, ci toarnă murdărie în urechile și în sufletele celor din jur. Cel ce înjură își bate joc de cinstea mamei sale. Înjurăturile de mamă încalcă porunca a V-a a Legii Dumnezeiești cu privire la cinstea părinților, pentru care se dă bunăstare și viață îndelungată: ”Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.” (Iesire, 20-12). De aceea, înjurăturile de mamă cel mai mult dăunează sănătății omului, distrug fericirea familiei și scurtează anii vieții omenești.
Știința modernă confirmă și ea puterea legilor rînduite de Dumnezeu: înjurăturile acționează foarte negativ asupra sufletului și a trupului, stimulează procesul de îmbătrînire, influențează genele și, dacă omul nu se oprește la timp și nu se pocăiește de păcat, ajunge la degenerare fizică și morală (moarte).
Răspîndirea cu caracter de epidemie a înjurăturilor poate distruge o națiune întreagă.
Cel mai simplu și mai sigur mod de izbăvire de păcatul înjurăturilor și a vorbirii de rușine este rugăciunea sinceră către Dumnezeu, care, pe măsura străduinței, întoarce pe om la pocăință, îl aduce la Sfînta Împărtășanie și îi deschide porțile către Viața Veșnică.
ANNA Casian – MusteațăNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu