miercuri, 14 martie 2012

În memoriam - Liviu Damian


Astăzi se împlinesc 77 de ani de la nașterea poetului și scriitorului moldovean Liviu Damian.
Poetul și eseistul Liviu Damian s-a născut la 13 martie 1935, în satul Corlăteni, judeţul Bălţi. Poetul a debutat sub steaua gîndirii poetice autentice, la începuturi fiind chiar învinuit de influența lui George Bacovia. A fost un îndrăgostit de poezia lui Nicolae Labiș, mai tarziu împrietenindu-se cu Nichita Stănescu.
Liviu Damian a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova (1960). A activat în calitate de redactor adjunct al revistei „Nistru”, redactor-şef al Comitetului de Stat pentru Edituri şi secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor (1976-1986).
Poetul a început să publice din anul 1951, însă a debutat editorial cu placheta de versuri „Darul fecioarei” (1963). A tipărit o serie întreagă de volume reprezentative de poezie: „Ursitoarele” (1965), „Sînt verb” (1968, 1990), „De-a baba iarba” (1972), „Un spic în inimă” (1973, 2002), „Partea noastră de zbor” (1974), „Mîndrie şi răbdare” (1977), „Altoi pe o tulpină vorbitoare” (1978), „Salcîmul din prag” (1979), „Maraton” (1980), „Inima şi tunetul” (1981), „Coroana de umbră” (1982), „Cavaleria de Lăpuşna” (1985, 2004), „Scrieri” (vol. I-II, 1985), „Poezii şi poeme” (1986), „Saltul din efemer” (2003).
Liviu Damian a practicat eseul, publicînd cărţile „Îngînduratele porţi” (1975), „Pîinea” (1976), „Dialoguri la marginea oraşului” (1980).
A tradus din poeziile lui Pablo Neruda, Ianis Ritsos, Iustinas Marcinkiavicius, Vladimir Solouhin ş. a. Creaţia lui, de asemenea,  este tradusă în multe limbi ale fostelor republici sovietice.
Pentru volumul de eseuri “Dialoguri la marginea oraşului” (1980) şi poemul “Maraton” (1980) este distins cu Premiul de Stat al R.S.S.M. De asemenea, a fost distins cu Premiul „N. Ostrovski” al fostei URSS (1967), Maestru Emerit al Artei (1985), primind  „Insigna de Onoare”.
Liviu Damian s-a stins din viață la 20 iulie 1986, fiind înmormîntat în satul de baștină - Corlăteni.
ANNA Casian – Musteață


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu